Priser

Vi besöker gärna din bostad eller fastighet kostnadsfritt för att fastställa en offert. Vi inspekterar då golvytan, diskuterar arbetets gång samt ger dig rekommendationer i valet av ytbehandling. Kontakta oss på 040 - 46 70 23 eller fyll i formuläret nedan för att diskutera ditt projekt.

kontor@ardeaparkettslipning.se
Tel. 040 - 46 70 23